Dış Ticaret Danışmanlığı


Dışa açılmak isteyen fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyen firmalarımız için sağlıklı bir dış ticaret altyapısının oluşturulması ve tüm dış ticaret prosedürlerini kendileri yönetebilecek düzeye gelebilmeleri için uygulanan bir danışmanlık programıdır.

Uzmanlarımız ve firma yetkililerinin bir araya gelerek ihtiyaçlara uygun bir şekilde geliştirecekleri bu program sayesinde her firma kendi gelişim alanlarına yönelik bir yapılanma oluşturabilmektedir.


Dış Ticaret Operasyonları


Dış Ticaret yapmak, yurt içinde satış yapmaktan biraz farklıdır. Dış Ticaretin pazarlama ve satışın yanı sıra, üçüncü bir ayağı vardır; Operasyon

Dış Ticaret Operasyonları ödeme takibi, dış ticaret belgelerinin düzenlenmesi, lojistik organizasyonu, gümrükleme organizasyonu gibi süreçlerin hepsinin eş zamanlı olarak yönetilmesini gerektiren hassas bir konudur.

Firmamız, her türlü dış ticaret operasyonlarınızı sizin için planlar, organize eder, uygular ve tamamlar.


Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri


Dış Ticaretin üç ayağı vardır: Pazarlama, Satış ve Operasyon. Pazarlama olmadan ne satış yapılabilir, ne de olmayan bir satışın operasyonu yapılabilir. Firmanın ve ürünlerinin tanıtımını yapmak ve marka bilinirliğini artırmak için etkili bir Pazarlama Stratejisinin geliştirilmesi şarttır.

Firmamız, yurtdışında firmanın ve ürünlerinin tanıtılması, çeşitli dış ticaret kanallarının, kurum ve kuruluşların, işbirliği kurduğu reklam ve tanıtım şirketlerinin nezdinde firmanın tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, sponsorluk ilişkilerinin kurulması, toplu e-posta hizmetleri ile düzenli olarak promosyon e-postalarının gönderilmesi ve kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi hizmetlerinde firmalarımıza hizmet sunmaktadır.


Pazar Araştırma Raporları


Firmalarımızın üretim ve satışını yaptıkları ürünlere ve sektörlerine göre farklılık gösteren odak yurtdışı pazarlar vardır. Firma, faaliyet gösterdiği alanla ilgili en hareketli ve potansiyeli en yüksek olan pazarlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu pazarlara odaklanıp önceliğini ve enerjisini bu pazarlara yönlendirmelidir.

Yanlış parametrelerle yapılmış bir pazar araştırması firmanın doğru pazarlara girmesini geciktirecektir. Bu da hem zaman, hem enerji, hem kaynak kaybına sebebiyet verir.

Firmamız için doğru pazar araştırmalarını yapar ve raporlar halinde sunar. Bu da firmalarımıza hem zaman hem de isabetli iş fırsatları sunar.


Müşteri Portföyü Oluşturma


Üretim ve satışı yapılan ürünler için doğru müşterilerin bulunması çok önemlidir. Ne kadar çok doğru müşteriye ulaşılırsa, firmanın dış ticaret hacmi o kadar büyüme eğiliminde olur.

Hem sadık müşteri ve bayi adayları tespit edilmiş olur, hem de aynı sektörde ticari faaliyet gösteren birçok firma, sizden ve ürünlerinizden haberdar olur, firmanın marka bilinirlği artar.

Firmalarımız için doğru müşteri adaylarının tespit edildiği ve listeler halinde tüm bilgilerinin sunulduğu müşteri portföyü araştırmalarını yaparak firmalarımızın nokta atışı yapmalarına yardımcı olmaktadır.


Pazar ve Müşteri Ziyaretleri


Satışın altın kuralı orada olmaktır. Bazen satışın çok zor olduğu koşullarda, sadece doğru zamanda doğru yerde bulunmak bile firmaya işi kazandırabilir.

Firmalarımıza amaçlarına uygun yurt dışı seyahat programı oluşturup ilgili ülke veya ülkelerde potansiyel müşteri adaylarını veya fuarları ziyaret ederek dış ticaret bağlantılarını artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu seyahatlerde yabancı dil bilen, profesyonel konuşma tekniklerine hakim, prezantabl ve tecrübe sahibi dış ticaret uzmanları eşlik etmektedir.


Akreditif Danışmanlığı


Akreditifler, dış ticaretteki ödeme yöntemleri arasında en garantili olanlarıdır. Fakat, hem satıcı firmayı hem de müşteri firmayı garanti altına almasına rağmen, akreditifli çalışma şekline firmalarımız son derece ön yargılı yaklaşmaktadırlar. Fakat günümüzde pek çok ülke bankacılık yasaları gereği, ithalat işlemlerinde akreditifli çalışma zorunluluğu getirmektedirler.

Bunun yanı sıra, söz konusu müşteri firmanın ülkesi akreditifli çalışma zorunluluğu olmayan bir ülke dahi olsa, pek çok müşteri firma, kendisini garanti altına almak için akreditifle mal almayı tercih etmektedir. Akreditiflere karşı oluşmuş bu ön yargı yüzünden sipariş müşteri firma tarafından onaylanmaz ve hem satıcı firma kesin bir sipariş ve belki de güçlü bir işbirliğini kaçırmış olur, hem de müşteri akreditifle çalışmayı kabul eden başka bir rakip firmayı tercih etmiş olur. Bu tür ön yargılar, bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Firmamız, tecrübeli akreditif uzmanları sayesinde, akreditifli işlemlerde daha akreditif açılmadan önce çalışmalarını yaparlar ve firmalarımızın ticari çıkarlarını gözeten ve koruyan uygun koşullara sahip akreditiflerin açılmasını sağlarlar. Ayrıca akreditif geçerlilik süresince, sürecin içerisinde aktif rol alarak lojistik firması, gümrük müşavirlik firması, müşteri firma ve bankalarla sürekli temas halinde olup akreditifle ilgili herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını ve akreditif koşullarına uygun hatasız dış ticaret evraklarının düzenlenerek bankaya zamanında ibraz edilmesini sağlarlar. Akreditif danışmanlığı hizmeti, Firmamızın garantisi altında olup, danışmanlığını yaptığımız her bir akreditif işlemiyle ilgili rezerv, cezai yaptırım ve banka kesintisinin firmamız sorumluluğunda olduğunu belirtiriz.


Uluslararası Sözleşmeler


Dış ticaret, çeşitli hukuk sistemlerine sahip, farklı ticaret mevzuatları olan ülkeler arasında gerçekleşmektedir. Sistem ve mevzuat bakımından birbirinden farklı ülkelerde yerleşik firmaların kendi aralarında kuracakları ticari ilişkiler Uluslararası Ticaret Odasının belirlediği kurallar bütünü, INCOTERMS, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve bölgesel ticari örgütlenmelerin belirlediği normlarla düzenlenir.

Firmalarımıza uluslararası ticaret hukukuna uygun sözleşmeler düzenlerken, firmalarımızın ticari çıkarlarını korumayı ilke edinmiştir.


Temel Dış Ticaret Eğitimleri


Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş teorik anlamda dış ticaret eğitimleri vermektedir. Fakat sıra bu teorik eğitimleri pratiğe çevirmeye geldiğinde işlerin aslında eğitimlerde görüldüğü gibi olmadığını, gerçek bir dış ticaret işlemini etkileyen birçok etkenin bulunduğu görülür.

Firmamız, alanında uzman dış ticaret eğitmenleri ile firmalarımıza teorik bilgilerin yanı sıra dış ticarette karşılaşabilecekleri bütün unsurlar hakkında yaşanmış örnekler üzerinden bilgiler verir.

Uzmanlarımız, bu dış ticaret eğitimlerinin sonunda firmalarımıza kendi dış ticaret altyapılarını oluşturmalarına ve dış ticaret iş akışlarını belirli bir sistematiğe oturtmalarına yardımcı olurlar.

 

  • Ukrayna Ticaret Danışmanlığı
  • Ukrayna Ticaret Operasyonları
  • Ukrayna Pazarlama Faaliyetleri
  • Pazar Araştırma Raporları
  • Müşteri Portföyü Oluşturma
  • Pazar ve Müşteri Ziyaretleri
  • Akreditif Danışmanlığı
  • Ukrayna Profesyonel Yazışmalar
  • Uluslararası Sözleşmeler
  • Temel Dış Ticaret Eğitimleri